Klachten

Klachten

Kwaliteit en dienstverlening vinden we heel belangrijk bij de Pijnpraktijk Leeuwarden. Wij zien graag, dat u correcte informatie krijgt aan de telefoon en dat u een goede en passende behandeling krijgt. Alles is er daarom op gericht om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te helpen. 

Ook bij ons kan toch iets verkeerd gaan. 

Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Het is daarom heel belangrijk dat uw klacht op de goede plaats terecht komt en dat er iets mee wordt gedaan. 

Mogelijkheden om uw klacht in te dienen 

  • Klacht indienen bij de behandelaar. Wanneer u het moeilijk vindt om uw behandelaar aan te spreken of dit naar uw idee niet het gewenste effect heeft gehad kunt u een andere zorgprofessional van de Pijnpraktijk Leeuwarden inschakelen. 
  • Het is altijd zinvol om uw klacht aan uw behandelaar te melden. Door uw klacht aan te geven maakt u duidelijk dat er volgens u iets veranderd moet worden. U geeft ook ons als Pijnpraktijk Leeuwarden de kans om de zorg te verbeteren. Dit kan u en ons helpen, maar ook andere cliënten kunnen hier baat bij hebben. U kunt de behandelaar in een gesprek uw klacht noemen, of u kunt diegene een brief schrijven. Wij zullen ons best doen om uw klacht te verhelpen. 
  • Ons streven is om de termijn van afhandeling 2 tot 4 weken te laten duren. U kunt bellen of een brief schrijven. De psycholoog maakt dan een afspraak met u. 
  • Om een klacht te bespreken moet u vaak en drempel over. Soms is het niet makkelijk om naar uw behandelaar te stappen met uw klacht, of heeft u het gevoel dat uw gesprek met de behandelaar niet iets opleverde. 
  • Klacht indienen bij de L.V.VP. Als psychologen zijn we aangesloten bij het L.V.VP (Landelijke verenging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten). De klacht wordt ingediend bij het College van Toezicht. Dit College is een onafhankelijk orgaan. De leden van het college zijn verplicht tot geheimhouding van de behandelde zaken. 
     
  • De klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan volgens het klachtenreglement en tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995, getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Op het oordeel van de klachtencommissie volgt een uitspraak en aanbeveling. 
    De klachtencommissie is bereikbaar via: Klachtencommissie LVVP, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht.